Få 4000,- i rabatt og gratis superlading på din nye Tesla

Elbil-lading i Hammerfestgata Borettslag

Litt bakgrunnsinfo

Vi er et borettslag med ca 30 parkeringsplasser i et felles garasjeanlegg. Hver plass er eid av en andelseier, og det er ingen felles- eller gjesteplasser.
Vi ønsket å tilrettelegge for elbil-lading, samtidig som vi er i samme situasjon som veldig mange andre borettslag og sameier:

Vi har nok av andre oppgaver som står i kø, og som er viktigere for flere beboere enn akkurat dette.
Dermed var det viktig for oss å finne en løsning som dekket det umiddelbare behovet (én ladeplass), men som samtidig var såpass framtidsretta at vi ikke ville påføre oss selv kjempekostnader så fort etterspørselen økte litt.
Etter å ha undersøkt hva som eksisterer av løsninger fant vi noen Type 2-ladebokser med elektronikk for last-styring, som ikke var alt for dyre i innkjøp. Deretter satte vi oss ned, og laget et sett med retningslinjer (se under). Først og fremst laget vi retningslinjene for å selv ha det klart for oss hvordan vi ønsket å organisere ladingen. For med bare én eller to elbiler er det selvsagt ikke behov for å ha veldig mye regler. Men ved å gjøre ting fornuftig fra start slipper vi forhåpentligvis å komme i situasjoner der vi plutselig må tenke helt annerledes.

Organisering av ladestasjoner

Vi valgte å foreløpig "standardisere" på en ladeløsning fra Keba. Disse boksene har flere fordeler. De kan fungere på tre måter:

Vi har derfor laget en opptrappingsplan som omtrent som følger:
Vi har ca 64 A ledig i inntaket til garasjen.
De fire første installasjonene får en enkel boks, med hver sin 16A-kurs, uten noen egen kontroller eller styring.
De fire neste plassene kobles "peer to peer" med hver sin av de eksisterende installasjonene, så to og to deler en 16A. Dermed vil de kunne utnytte 16A når bare en er i bruk, men justeres ned til 8A hvis begge er i bruk samtidig.
Fra plass nr. 9 investerer vi i en hovedkontroller. Dermed kan vi fordele lasten jevnere mellom alle ladeboksene, ikke bare mellom to og to.
9 plasser er altså nesten 1/3 av parkeringsplassene våre. Det betyr at det begynner å bli en ganske god interesse for å kunne bruke litt penger på ladmuligheter. Men inntil vi er der får vi veldig lave investeringskostnader, og vi kan skalere oppover ettersom behovet øker.

Prisen per ladestasjon er rundt 10 000 kr, ferdig installert på veggen. Dette dekkes av hver enkelt bil-eier.
Prisen på en kontroller (M10) er ca 30 000 (eks mva). Med 9 ladestasjoner (eller mer) blir det en ganske liten kost per ladeplass.

Med 64 A har vi ca 14 kW total ladekapasitet. Det betyr at i løpet av f.eks. 12 timer - fra 1800 om kvelden til 0600 morgenen etter - har vi 168 kWh å fordele på bilene. Mer enn nok til å lade f.eks. 8 Nissan Leaf fra 0 - 100% i løpet av natta. Mange vil nok stå parkert mer enn 12 timer, og de færreste har behov for å lade så mye hver eneste dag. Så denne løsningen mener vi vil fungere for oss i ganske mange år fremover.
På ett eller annet tidspunkt vil vi selvsagt ha behov for å legge inn mere strøm, men da er trolig andelen elbiler blitt så høy at det vil være en fornuftig investering det er lett å få borettslaget med på.

Retningslinjer for elbil-lading

Dette er de formelle retningslinjene for elbil-lading hos oss. De er formulert for å gi både beboere og styret et klart bilde av hvordan lading skal organiseres og løses, og ment å være et hjelpemiddel mer enn firkantede regler. Det er mange hensyn å ivareta, men ved å lage klare retningslinjer allerede fra starten håper vi å unngå både konflikter og unødvendige kostnader senere.

 1. Elbiler og lignende kjøretøy skal kun lades fra godkjent ladestasjon.
  1. Ladestasjon skal være godkjent for bruk til lading av elbil, og skal benytte seg av såkalt Mode 3 lading med Type 2 kontakt.  Dette er den Europeiske standarden for ladestasjoner til elbil, og kan benyttes av alle nyere elbiler.
  2. I tilfelle en slik ladestasjon av tekniske årsaker ikke kan brukes, skal alternativ lademetode godkjennes av styret.  Vanlige husholdningskontakter (“schuko”) skal under ingen omstendighet benyttes til lading av elbiler eller lignende.
 2. Installasjon av ladestasjon skal bestilles gjennom styret
  1. For å sikre at installasjon og bruk av ladestasjon ikke utgjør noen risiko skal forespørsel om installasjon av ladestasjon gjøres til styret.  Styret vil gjennom sertifisert elektroinstallatør besørge installasjon av ladestasjon som tilfredsstiller kravene, og som er utstyrt med elektronikk som forhindrer overbelastning.
 3. Kostnader ved installasjon av ladestasjon dekkes av den enkelte plass-eier.  
  1. Borettslaget vil viderefakturere de faktiske kostnadene ved installasjonen.
 4. Kostnader til strøm og vedlikehold dekkes av den den enkelte plass-eier gjennom et fast, månedlig beløp.
  1. For å begrense administrasjon og installasjonskostnadene vil hver plass som er utstyrt med ladestasjon også knyttes til et “abonnement“ og faktureres et fast beløp hver måned. Beløpet er ment å dekke et gjennomsnittlig forbruk av strøm, samt eventuelle vedlikeholdskostnader.
  2.  
  3. Beløpet fastsettes av generalforsamlingen i forbindelse med behandling av budsjettet, og skal i størst mulig grad gjenspeile de faktiske kostnadene til borettslaget i forbindelse med lading.
 5. Eventuelle feil på ladeutstyr skal meldes styret så raskt som mulig.
  1. Borettslaget vil besørge reparasjon eller utskifting av ladeutstyret dersom dette er nødvendig. Eventuelle skader forårsaket av plass-eier eller andre han har gitt bruksrett til parkeringsplassen vil måtte dekkes av den enkelte.
 6. Dersom man ikke lenger ønsker å benytte ladestasjonen, f.eks. fordi man skal flytte, eller om man ikke lenger har behov for den, skal ladestasjonen frakobles på en sikker måte.  
  1. Selve ladestasjonen, ferdig lagt kabling og installasjoner gjort i felles fordelerskap mm. skal forbli fysisk montert og i borettslagets eie, men skal frakobles elnettet på forsvarlig vis så de ikke lenger er strømførende.
  2. Borettslaget vil med jevne mellomrom kontrollere at et oppsagt abonnement ikke igangsettes eller brukes uten ny godkjennelse.

Hvordan gå fram

Jeg har også skrevet litt generell info om hvordan jeg tror det kan være fornuftig å gå fram for å få etablert lademuligheter i borettslag.